Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studiemiljö och hälsa

Som student vid Medicinska fakulteten har du rätt till en säker studiemiljö.

Vid nödsituation eller akut fara

Vid akuta händelser ska du alltid ringa SOS Alarm: 112

Du kan också kontakta universitets larmtelefon: 046-222 07 00 (du hittar numret på baksidan av ditt LU-kort). 

Om du upplever att det finns brister i studiemiljön på din kurs/ditt program eller VFU/VIL-plats som påverkar ditt mående och din hälsa vill vi få information om det. Vi kommer då att utreda för att se om det kan och ska åtgärdas. 

Vad är en brist i studiemiljön - exempel

  • Dålig ventilation, buller, farliga kemikalier, maskiner med mera.
  • Du råkar ut för skada eller olycka alternativt upplever att det finns en risk för detta vid föreläsning, VFU/VIL eller vid andra tillfällen som är kopplat till dina studier.
  • Ditt schema kommer för sent, uteblivna omprov eller för lite tid till   återhämtning i dina studier.
  • Du upplever stödet från lärare som bristfälligt.
  • Det är dålig stämning i din studiegrupp/program/kurs.
  • Kränkande behandling, diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier.
  • Andra incidenter, upplevelser som för dig som student upplevs som ett problem och som påverkar ditt mående och hälsa
  • Din kurs/ditt program/din VFU/VIL-plats bryter mot någon av de övriga regler och riktlinjer som finns i rättighetslistan
    Ta del av rättighetslistan (Lunds universitets centrala webbplats)

Kontakt

Om du upplever brister i din studiemiljö hör du i första hand av dig till någon nedan:

Kursansvariga
Ansvariga för den kurs du går, till exempel någon inom kursledningen eller annan lärare du känner förtroende för. Under VFU/VIL kontakta, om möjligt, även handledaren på den arbetsplats du är placerad.

Studievägledare 
Kontaktuppgifter till din studievägledare

Studerandeskyddsombud eller studentkåren 
Kontaktuppgifter till studerandeskyddsombud och studentkår

Om du inte får de svar eller det stöd du förväntar dig kan du kontakta någon som har ett övergripande ansvar för din studiemiljö
Kontaktuppgifter till personer på övergripande nivå