Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skriva ut och kopiera

Här kan du läsa om hur du gör för att skriva ut och vad du gör om en utskrift skulle bli misslyckad.

Medicinska fakultetens utskriftssystem

Dina utskrifter läggs i en central utskriftskö och kan hämtas vid valfri kopiator inom fakulteten som är ansluten till PaperCut. Du kan skicka dina utskrifter från datorer i datorsalar och våra bibliotek/studentcentrum eller från din egen dator. Inga utskrifter kommer ut förrän du har loggat in och identifierat dig på kopiatorn. Utskrifterna ligger kvar i utskriftssystemet i 12 timmar.

På print.lu.se kan du se vad det kostar att skriva ut

Skriva ut

  • Logga in på skrivaren med ditt studentkonto och identifiera dig med ditt LU-kort (alternativt annat passerkort) när du vill skriva ut, kopiera eller skanna.
  • Koppla ditt LU-kort vid kopiatorerna genom att lägga kortet på kortläsaren och logga in med ditt studentkonto. Bara ett kort kan vara kopplat till utskriftstjänsten.

Tänk på att:

  • Pappersformatet måste vara A3, A4 eller A5. Andra pappersformat accepteras inte av PaperCut.
  • Utskrifter med fler än 2000 sidor raderas automatiskt.
  • Helt identiska utskrifter som skickas till skrivaren inom 3 sekunder raderas automatiskt.

Installera skrivare på egen dator

För att kunna använda PaperCut på egen dator behöver du installera LUPrint-popup som sedan fungerar gentemot alla kopiatorer som ingår i utskriftssystemet.

Klienter för nedladdning (print.lu.se)

Utskrifter betalas med betal- eller kreditkort

Du måste koppla ditt betalkort till utskriftssystemet PaperCut för att kunna betala dina utskrifter. När man registrerar sitt kort dras 1 kr från kortet. Den kronan används sedan vid utskrift. Om du vill byta vilket kort som är kopplat till PaperCut så går du in och kopplar det nya kortet. Det senast kopplade kortet är det som används.

Guide "Betala utskrifter med betalkort" (print.lu.se)

När dras pengarna?

När skulden är mindre än 50 kronor så dras aktuell summa från ditt kontokort vid nästa månads-skifte. När skulden blir mer än 50 kronor så dras aktuell summa från ditt kontokort direkt. Om det inte finns täckning på ditt kontokort så kommer dina möjligheter till utskrift att stängas av. Vi kontrollerar varje morgon i tre dagar om det finns täckning och så snart skulden reglerats kan du skriva ut igen.

Transaktionshistorik: PaperCut-portalen

På PaperCut-portalen kan du logga in med ditt studentkonto för att blanda annat se senaste utskrifter, att koppla/återaktivera/byta ett kreditkort till utskrifts-systemet och föra att kontrollera transaktionerna på ditt utskriftskonto. Logga in med ditt studentkonto.

PaperCuts Portal (print.lu.se)

Felanmälan

Felanmälan (print.lu.se)

Frågor & IT-support

Kontakta bibliotekets informationsdiskar om du har frågor om utskrifter, kopiering eller skanning.