Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Uppdatering om Corona-viruset, läs mer på www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetUppdateringomCorona-viruset,läsmerpåwww.lu.se
Du är här

När jag är på utbyte

Förändringar i studieplan

Om några förändringar görs i din studieplan (Learning Agreement) efter antagningen till partneruniversitetet, till exempel att kursen du skulle läst är inställd eller den kliniska praktiken inte fungerar som överenskommet, måste du meddela både din internationella koordinator och din akademiska kontaktperson inom ditt utbildningsprogram. Förändringen i din studieplan måste godkännas eftersom den kan komma att påverka ditt tillgodoräknande vid din hemkomst. Partneruniversitetet ska bekräfta förändringen och ditt Learning Agreement ska uppdateras.

Intyg från partneruniversitetet

Det är viktigt att du får med dig alla intyg och bedömningsformulär som behövs för tillgodoräknande. Ta kontakt med din kontaktperson vid partneruniversitetet och be att få ut alla intyg ni kommit överens om i studieplanen. Ofta kan du få ett Transcript of Records (motsvarande ladokutdrag). Inför tillgodoräknande kan du också behöva kursbeskrivningar och intyg på övriga aktiviteter under dina utbytesstudier.

Blogga

Vissa utbildningsprogram kräver att du skriver en blogg under utlandsvistelsen. Även om det inte är ett krav från just din utbildning kan en blogg bli en viktig inspirationskälla för andra studenter. Om du väljer att blogga så skicka gärna länken till din internationella koordinator.

Krissituationer

Det är du som ansvarar för din egen säkerhet under din tid utomlands. Om något skulle hända finns det hjälp att få. Värduniversitetet kan hjälpa dig med mycket, följ därför deras instruktioner. Vid allvarliga händelser, som till exempel vid naturkatastrofer och politiska oroligheter, bör du kontrollera Utrikesdepartementets (UD) rekommendationer. Du kan även vid behov kontakta svenska ambassader och konsulat i utlandet. Det är även bra om du håller kontakt med dina anhöriga och din internationella koordinator vid Lunds universitet och vid värduniversitetet.

Du kan få akut hjälp med hemresan med Falck TravelCare.
Telefon: + 46 8 587 717 49
E-post: ftc [at] falcktravelcare [dot] se

Vid allvarliga händelser kan du dygnet runt nå Lunds universitets beredskapsperson.
Telefon: +46 46 222 07 00

Observera att det är viktigt att du sparar dokument du får i samband med en polisanmälan. Detsamma gäller även kvitton för eventuella omkostnader.

Studiestress eller ångest

Om du upplever studiestress eller ångest, kontakta din kontaktperson på partneruniversitet för att se vad de har för stöd att erbjuda. Du kan även få stöd av studenthälsan.

Kontaktuppgifter till studenthälsan finns på Lunds universitets centrala webbplats

Sidansvarig:

Kontakt: Internationell koordinator

Caroline Morand
Telefon: 046-222 31 73
E-post: caroline [dot] morand [at] med [dot] lu [dot] se

Ansvarar för:

  • Biomedicinprogrammet
  • Logoped- och audiologiutbildningarna
  • Sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammen
  • Specialistsjuksköterskeprogrammen

Sofie Wallberg
Telefon: 046-222 71 13
E-post sofie [dot] wallberg [at] med [dot] lu [dot] se

Ansvarar för:

  • Arbetsterapeutprogrammet
  • Läkarprogrammet (inresande)

Christina Jeppsson
E-post: christina [dot] jeppsson [at] med [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 14 71

Ansvarar för:

  • Fysioterapeutprogrammet
  • Läkarprogrammet (utresande)

Anna Graber-Soudry (tjänstledig)

Telefon: 046-222 71 13
E-post anna [dot] graber-soudry [at] med [dot] lu [dot] se

Ansvarar för:

  • Arbetsterapeutprogrammet
  • Läkarprogrammet (inresande)

Medicinska fakulteten
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
E-post: info [at] med [dot] lu [dot] se