Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Uppdatering om Corona-viruset, läs mer på www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetUppdateringomCorona-viruset,läsmerpåwww.lu.se
Du är här

Programspecifika e-tjänster

För dig som läser till sjuksköterska, röntgensjuksköterska, barnmorska, specialistsjuksköterska

Ansökan om individuell studieplanering, omregistrering med mera

Ansökan om individuell studieplanering, omregistrering andra studierelaterade frågor görs på nedanstående blankett efter samråd med studievägledare.

Ansökningsblankett. Word-fil, öppnas i ett nytt fönster.

Ansökan om dispens

Ansökan om dispens görs i samråd med studievägledare. Särskild blankett för detta finns hos studievägledare.

Ansökan om VFU inom särskild ort/kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) finns på olika orter/kommuner inom Skåne och inom vissa program även utanför Skåne.

Om du har sociala, medicinska eller andra särskilda skäl kan du ansöka om att få göra delar av din VFU inom specifika orter/kommuner. Skälen skall styrkas med intyg/läkarintyg. Särskilda skäl kan till exempel röra sig om egen, barns eller närståendes sjukdom eller funktionshinder. Skäl som inte räknas som särskilda är djur och resor till och från VFU-plats. 

VFU på annan plats än ordinarie VFU-platser beviljas endast om VFU kan genomföras med god kvalitet och examination på rättssäkra grunder samt om det är administrativt möjligt att anordna.

Ansökan bör lämnas in senast två veckor före terminsstart.

Ansökningsblankett. Word-fil, öppnas i ett nytt fönster.

För dig som läser till läkare

Läkarprogrammets specifika e-tjänster och blanketter hittar du i Moodle.

Medicinska fakulteten
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
E-post: info [at] med [dot] lu [dot] se