Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Uppdatering om Corona-viruset, läs mer på www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetUppdateringomCorona-viruset,läsmerpåwww.lu.se
Du är här

Återupptagande av studier

Du som har ett studieuppehåll eller temporärt måste ansöka om att få börja studera igen.

Använd e-tjänsten för att ansöka om återupptagande av studier.

När bör din anmälan vara inkommen?

Går du på röntgensjuksköterske-, sjuksköterske-, barnmorske- eller specialistsjuksköterskeprogrammen ska din ansökan vara inkommen senast 1 februari inför hösttermin och 1 september inför vårtermin.

Går du på något av våra övriga program ska din ansökan vara inkommen senast 15 april inför hösttermin och 15 oktober inför vårtermin.

Ansökan om återupptagande av studier vid temporärt avbrott

Du som har temporärt studieavbrott måste ansöka om återupptagande för att kunna fortsätta dina studier. En förutsättning för återupptagande är att samtliga behörighetskrav är uppfyllda före terminsstart.

Om det skulle finnas fler sökande än lediga platser kommer lottning att tillämpas. Om du då inte skulle få en programplats får du förtur (men inte garanti) till ledig plats inför kommande termin- eller kursstart.

Observera att om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdatum kan du endast få en program- eller kursplats efter att studenterna som har ansökt i tid har tilldelats programplats.

Ansökan om återupptagande av studier efter utspärrning (förtur)

Du som blivit utspärrad (inte uppfyllt behörighetskraven för uppflyttning) måste ansöka om återupptagande för att kunna fortsätta dina studier. En förutsättning för återupptagande är att samtliga behörighetskrav är uppfyllda före terminsstart. Om du har förtur till aktuell kurs/termin tillämpas lottning i det fall det finns fler studenter med förtur än lediga platser. Om du då inte skulle få plats till aktuell kurs/termin kommer du istället att beviljas platsgaranti till nästkommande kurs- eller terminsstart.

Observera att platsgaranti gäller endast vid den tidpunkt som anges i beslutet och under förutsättning att du uppfyller behörigheten till den aktuella kursen/terminen. Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdatum kan du endast få en program- eller kursplats efter att studenterna som har ansökt i tid har tilldelats programplats.

Anmälan om återupptagande av studier vid platsgaranti

Du som har fått beviljat studieuppehåll med platsgaranti måste anmäla återupptagande av studier. Observera att platsgaranti gäller endast vid den tidpunkt som anges i beslutet och under förutsättning att du uppfyller behörigheten till den aktuella kursen/terminen.

Sidansvarig:

Medicinska fakulteten
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
E-post: info [at] med [dot] lu [dot] se